Yazı Görsel
 • Haberler
 • Etkinlik Takvimi
 • Gizlilik Politikamız

  Gizlilik Politikamız

  Kultursakarya.com Gizlilik Politikamız:
  Kultursakarya.com olarak bilgi güvenliğinize önem vermekteyiz. Bu sebeple sitemizde bulunduğunuz süre içerisinde bizimle paylaştığınız ve paylaşacağınız kişisel verilerinizi KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında hassasiyetle korumaktayız.

  Kultursakarya.com, gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile sizleri sitemizi kullanırken bizimle veya kullandığımız 3. parti yazılımlarla paylaştığınız veriler konusunda bilgilendirmeyi amaçlar. Gizlilik Politikamız içeriğinde kişisel verilerinizin hangi amaçlarla ve ne şekilde işlendiği, işlenen verilerin hangi nedenler ile hangi taraflarla paylaşılabileceği konusunda sizleri aydınlatmayı amaçlar. Bu konuda elimizden geldiğince, bilgilerinizi toplamamızın hukuki sebepleri ile işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu konusunda sizleri aydınlatmayı istiyoruz.

  Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

  Kullanıcı IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

  Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

  Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

  Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz,iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

  Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

  Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  İletişim

  Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle [email protected] e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

  Kultursakarya.com hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve yasal haklarını öğrenmek için şunlara da göz atabilirsin:
  Daha Fazla yasal prosedürlerimizi okumak için Çerez Politikamız
  Kültür Sakarya Kimdir? diyorsan Hakkımızda
  Sizi sosyal medyada takip etmek istiyorum dersen Sosyal Medya Hesaplarımız
  Bizimle iletişime geçmek için Bize Ulaşın
  En son içeriklerimiz için Ana Sayfamız
  X